Kwalifikowanie Technologii Spawania – WPQR

Kontakt

Nasi eksperci posiadają aktualną wiedzę oraz doświadczenie w obszarze usług dla przemysłu spawalniczego, w szczególności w odniesieniu do polskich i europejskich przepisów dotyczących spawalnictwa.

Wdrożenie procedur WPQR i WPS dla spawalnictwa przeprowadzamy, według ogólnie przyjętych norm, m.in. PN-EN ISO 15614-1, PN-EN 1090, PN-EN 15085, PN-EN 13445, PN-EN 13480, dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/EU. Opracowanie procedury kwalifikowania technologii spawania oraz późniejsze przygotowanie i wdrożenie instrukcji technologicznej to proces wieloetapowy. Nasi Inżynierowie posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie spawalnicze gwarantujące rzetelność finalnego efektu.

Przed wdrożeniem procedur zapoznajemy się szczegółowo ze stanem produkcji spawalniczej w firmie Klienta i doradzamy w kwestii wstępnych rozwiązań technologicznych. Na początku oceniamy, jakie technologie będą potrzebne, aby spełnić wymagania procesu w zakresie grubości, średnic oraz zakresu kwalifikowanego gatunku materiału podstawowego. Pełne przeprowadzenie procedury Kwalifikowania Technologii Spawania (WPQR) odbywa się we współpracy z Klientem i profesjonalnym laboratorium badawczym, które przeprowadza badania niszczące i nieniszczące. Wyniki tych badań to cenne wskazania do stworzenia instrukcji technologicznej spawania – WPS.

Proces od spotkania z Klientem i fazy doradztwa spawalniczego do momentu opracowania instrukcji technologicznej spawania wygląda następująco:

  • analiza projektu – dokładne określenie procesu, gatunku materiału podstawowego, zakresów grubości i średnic oraz rodzaju złącz;
  • wykonanie wstępnej instrukcji technologicznej spawania – pWPS;
  • próba wewnętrzna spawania docelowego złącza;
  • spawanie płyt lub rur z udziałem jednostki notyfikowanej;
  • pozytywne wyniki badań nieniszczących, przejście do badań niszczących;
  • wydanie protokołu kwalifikowania technologii spawania WPQR przez jednostkę notyfikowaną;
  • opracowanie instrukcji technologicznej spawania – WPS.