PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 14001; PN-EN ISO 45001

kontakt

Oferujemy państwu profesjonalne wdrażanie systemów PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 i PN-EN ISO 145001 przez fachowców mających doświadczenie we wdrażaniu, a przede wszystkim świetnie znających cały proces.

W trakcie przebiegu procesu wdrożeniowego wykonamy:

Księga Jakości wraz z załącznikami
Procedury systemowe
Procedury operacyjne
Procedury pomocnicze
Formularze
Instrukcje

Oferujemy także szkolenie pracowników:

  • Szkolenia z wymagań normy PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 i PN-EN 45001;
  • Szkolenia z procedur zawartych w opracowanej dokumentacji w/w systemów;
  • Szkolenia z zakresu przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Podczas etapu wdrażania, przerabiane są kolejno poszczególne procedury Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z harmonogramem wdrożeniowym.

W czasie audytu wewnętrznego nasi specjaliści wraz z wyznaczonymi audytorami wewnętrznymi przedsiębiorstwa przeprowadzają audyt wewnętrzny, którego celem jest weryfikacja stanu przygotowania firmy do audyty certyfikacyjnego.

Pomagamy w prawidłowym wybraniu jednostki Certyfikującej. Następnie ustalany zostaje termin audytu Certyfikującego. Podczas certyfikacji nasi specjaliści są obecni w czasie audytu.