Nadzór, inspekcja i doradztwo spawalnicze

kontakt

Nadzory i inspekcje spawalnicze przeprowadzane są przez doświadczony personel spawalniczy składający się z Inżynierów Spawalników (IWE/EWE) posiadających Ccrtyfikaty Kompetencji oraz Inspektorów Spawalniczych (IWI-C/EWI-C). Oferujemy kompleksowe tworzenie dokumentacji spawalniczej (pWPS, WPS, WPQR) oraz zapewniamy weryfikację poprawności procesów spawalniczych począwszy od przygotowania elementów do spawania, poprzez proces spawania, aż po końcową dokumentacje oraz testy NDT/DT.

W zakresie doradztwa i nadzoru procesów spawalniczych oferujemy kompleksowe usługi:

 • nadzoru spawalniczego oraz inspekcji spawalniczych;
 • kontroli procesu spawania w oparciu o wytyczne normy PN-EN ISO 14731;
 • przygotowania oraz sprawdzenia dokumentacji spawalniczej;
 • doradztwa technicznego w zakresie spawalnictwa;
 • udoskonalania istniejącego systemu jakości zgodnie z normą PN-EN ISO 3834;
 • wsparcia podczas audytów stron zewnętrznych m.in. jednostek certyfikujących oraz klientów;
 • przygotowania instrukcji technologicznych spawania (WPS) wg normy PN-EN ISO 15609;
 • egzaminowania spawaczy, lutowaczy, zgrzewaczy wg normy PN-EN ISO 9606-1,-2,-3,-4 oraz operatorów wg normy PN-EN ISO 14732;
 • przeprowadzenia procesu kwalifikowania (uznania) technologii spawania (WPQR) wg normy PN-EN ISO 15614;
 • przygotowania zakładu do certyfikacji zgodnie z PN-EN ISO 3834 oraz wsparcie podczas audytu certyfikującego;
 • wdrażania technologii spawalniczych.