Robotyzacja spawania

kontakt

Skupiamy swoje działania na projektach związanych z robotyzacją i automatyzacją produkcji spawalniczej.

W ramach naszej współpracy m. in. z firmą ABB oferujemy nowoczesne roboty oraz zrobotyzowane stanowiska spawalnicze. Współpracując z naszymi kooperantami przy projektach z zakresu robotyzacji i automatyzacji pomożemy Państwu osiągnąć wymierne korzyści dla Waszej firmy:

  • zwiększyć produktywność;
  • zminimalizować błędy w procesach produkcji;
  • zwiększyć powtarzalność wytwarzanych elementów;
  • zredukować negatywny wpływ na środowisko;
  • polepszyć wizerunek przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnych procesów produkcyjnych.

W ramach naszego działu robotyzacji i automatyzacji oferujemy usługi w zakresie projektowania, montażu i szkoleń z obsługi systemów zrobotyzowanych, traktorów, manipulatorów i obrotników spawalniczych oraz aplikacji niestandardowych.

W naszej pracy korzystamy z różnych dostępnych na rynku aplikacji. Programy te zapewniają np. wirtualne projektowanie 3D systemów zrobotyzowanych, bez konieczności przerywania produkcji. Umożliwiają także zaprogramowanie pracy robota na komputerze, przeprowadzenie symulacji zadania, zoptymalizowania go pod kątem potrzeb produkcji – wszystko to bez zakłócania bieżącego procesu produkcyjnego. W efekcie końcowym skraca się czas wdrożenia nowego produktu, przejście z jednego do drugiego zadania staje się bardziej produktywne, a ryzyko błędu zminimalizowane.

Dodatkowo, korzystając ze wsparcia naszych specjalistów spawalników, jesteśmy do dyspozycji Klientów przy poszczególnych etapach kwalifikowania zrobotyzowanych technologii spawania, zarówno przy przygotowaniu technologii w konkretnej aplikacji, przygotowaniu dokumentacji technologicznej (WPQR, WPS), jak i szkoleniu oraz certyfikacji osób ją obsługujących.